Privacy Policy

Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van slaapadvies.be en dienen ter bescherming van iedere gebruiker van deze website.

1. voorwaarden

Door zich toegang te verschaffen tot de website slaapadvies.be, stemt de gebruiker ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en alle bijbehorende wet- en regelgeving, en deze na te leven. In geval van betwisting zal de gebruiker de toegang tot de website worden ontzegd. Alle bijdragen aan deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

2. gebruikerslicentie

Het tijdelijk downloaden van bijdragen van deze website is toegestaan voor niet-commercieel privé-gebruik. Dit is een licentieverlening, maar geen eigendomsoverdracht. Het volgende is niet toegestaan onder de vergunning:

Wijziging of kopiëren van bijdragen

Gebruik van bijdragen voor commerciële doeleinden of openbare communicatie (commercieel/niet-commercieel)

Pogingen tot het decompileren of herschrijven van software gebruikt op slaapadvies.be

Verwijdering van auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen

Bijdragen en ander materiaal overdragen aan derden of bijdragen spiegelen op andere servers.

3. toepasselijk recht

De gebruiksvoorwaarden die hierin worden uiteengezet, vallen onder het Belgische recht. Elke gebruiker onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

4. wijziging

slaapadvies.be heeft het recht om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, stemt de gebruiker in met de huidige voorwaarden.

Welke informatie verzamelen we?

Informatie die rechtstreeks van u wordt verzameld:

We verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, waaronder uw naam, verzend- en factuuradres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, login en wachtwoord, en informatie met betrekking tot uw aankoop, zoals uw creditcard- of debitcardgegevens, en aankoopgeschiedenis.

Automatisch verzamelde informatie:

Wanneer u de Site bezoekt, kunnen wij automatisch informatie verzamelen met betrekking tot de manier waarop u op de Site bent gekomen, zoals browsertype en -versie, service-provider identificatie, IP-adres, de site waar u vandaan kwam, en de site waarnaar u navigeert nadat u deze Site hebt verlaten. Deze informatie is grotendeels anoniem, aangezien het niet uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere informatie bevat die u rechtstreeks identificeert. Wij kunnen deze informatie echter wel koppelen aan uw persoonlijke gegevens als u die verstrekt.

Wanneer verzamelen wij uw informatie?

Wij verzamelen informatie van u wanneer u onze Site bezoekt, een bestelling plaatst, u abonneert op een nieuwsbrief of informatie invoert op onze Site.

Hoe gebruiken wij uw informatie?

Wij kunnen de informatie die wij van u verzamelen wanneer u zich registreert, een aankoop doet, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of marketingcommunicatie, surft op de website of gebruik maakt van bepaalde andere functies van de site, op de volgende manieren gebruiken:

* Om uw transacties snel te verwerken.

* Om ons in staat te stellen u beter van dienst te zijn bij het beantwoorden van uw verzoeken om klantenservice.

* Om uw ervaring te personaliseren en ons in staat te stellen het soort inhoud en productaanbod te leveren waarin u het meest geïnteresseerd bent.

* Om onze website te verbeteren en u beter van dienst te kunnen zijn.

* Om ons in staat te stellen u beter van dienst te zijn bij het beantwoorden van uw verzoeken om klantenservice.

* Om uw transacties snel te verwerken.

* Om periodiek e-mails te sturen over uw bestelling of andere producten en diensten.

Met wie delen wij uw informatie?

Wij kunnen uw informatie verstrekken aan derden die diensten aan ons of namens ons verlenen, zoals:

Derden Dienstverleners:

We maken gebruik van derden-verkopers om delen van ons bedrijf te helpen afhandelen vanwege hun expertise, middelen, of schaal. Wij kunnen derden gebruiken voor de verzending van uw bestelling, voor het ontvangen van betalingen. Wij kunnen ook gebruik maken van derden om ons te helpen ondersteuning te bieden aan de interne werking van de Site (d.w.z. hosting en het ontwerpen van onze Site, het verzenden van e-mail updates over de Site, of het verwijderen van repetitieve informatie uit onze gebruikerslijsten). Zij helpen ons dingen te doen zoals het monitoren van de activiteit op de site en het analyseren van het gebruik van de website, en het verlenen van adviesdiensten. Deze dienstverleners kunnen toegang hebben tot persoonlijke informatie om deze ondersteunende diensten te verlenen, zoals het analyseren van sitegegevens, maar wanneer dit gebeurt, implementeren wij redelijke contractuele en technische beveiligingen om hun gebruik van die informatie te beperken om ons te helpen de dienst te verlenen.

Wetshandhaving:

We kunnen specifieke informatie over onze sitebezoekers openbaar maken als we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk of toegestaan is onder de wet om onze klanten, het publiek of ons bedrijf te beschermen.

Verkoop, overname of fusie:

In het geval dat wij alle of een deel van onze bedrijfsactiva verkopen of overdragen, met inbegrip van een merk of bedrijfslijn, of een andere bedrijfsentiteit overnemen of betrokken zijn bij een bedrijfsreorganisatie of andere wijziging van de controle, kan consumenteninformatie worden gedeeld en kan deze een van de bedrijfsactiva zijn die wordt overgedragen als onderdeel van de transactie.

Niets in dit beleid beperkt ons vermogen om geaggregeerde of geanonimiseerde informatie te delen waarmee uw identiteit niet direct kan worden achterhaald.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Als u na uw opt-in van gedachten verandert, kunt u uw toestemming voor ons om contact met u op te nemen, voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via [email protected].


Hoe beschermen we uw informatie?

Uw persoonlijke gegevens:

Onze e-commerce winkel wordt gehost op Shopify Inc. Uw persoonlijke informatie is opgeslagen achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen, en zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij de vereisten van de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) en implementeren wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen.

Uw betaalkaartgegevens:

Als u kiest voor een directe betalingsgateway om uw aankoop te voltooien, dan slaat Shopify uw creditcardgegevens op. Deze worden gecodeerd in overeenstemming met de PCI Data Security Standards. De gegevens van uw aankooptransactie worden slechts zo lang opgeslagen als nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Nadat die is voltooid, worden uw gegevens over de aankooptransactie gewist.

Alle gateways voor directe betalingen houden zich aan de normen van PCI-DSS, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover.

Voor meer inzicht kunt u ook de Servicevoorwaarden of Privacyverklaring van Shopify lezen.

Diensten van derden en externe sites

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betaalgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties. Voor deze providers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u kunt begrijpen op welke manier uw persoonlijke informatie door deze providers zal worden behandeld.

Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website. Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen deze u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere sites en raden u aan ook hun privacyverklaringen te lezen.

Gebruiken we cookies?

Ja. We gebruiken cookies om: instellingen en voorkeuren te behouden; uw winkelervaring en winkelwagentje mogelijk te maken, te onderhouden en te controleren; gegevens bij te houden; online advertenties mogelijk te maken en te verbeteren; nieuwe en terugkerende gebruikers te identificeren; onze sites veilig te houden; en gegevens van sites en gebruikers te meten en te analyseren, zoals welke delen van de site gebruikers interacteren of hoe lang gebruikers op een bepaalde pagina blijven.

U kunt het aantal cookies dat u accepteert beperken, of u kunt ervoor kiezen geen cookies te accepteren, door andere software te gebruiken of door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen. Als u sommige of alle cookies uitschakelt, is het mogelijk dat de sites niet volledig, naar behoren of naar uw tevredenheid functioneren.

Onze sites maken gebruik van cookies van de volgende bronnen:

* Google

* Facebook

* Bing

* Microsoft

* Taboola

Informatie kan ook worden verzameld door derden en commercieel beschikbare bronnen, met inbegrip van aanbieders van sociale media, gegevensaggregators en openbare databases.

Wij wijzen u erop dat uw internetbrowserinstellingen u in staat kunnen stellen automatisch een “Do Not Track”-signaal door te geven aan websites en onlinediensten die u bezoekt. Helaas is er geen consensus onder de deelnemers aan de industrie over wat “Do Not Track” in deze context betekent. Net als veel websites en online diensten, reageert slaapadvies.be momenteel niet op “Do Not Track” signalen, en geeft geen toestemming voor het verzamelen van persoonlijke informatie door derden, behalve zoals bepaald in dit beleid. Voor meer informatie over “Do Not Track” technologie, bezoek http://www.allaboutdnt.com.

Deze Site geeft geen toestemming voor het verzamelen van persoonlijke informatie door derden, behalve zoals bepaald in dit beleid.

Toestemmingsleeftijd en Children Online Privacy Protection Act

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw rechtsgebied. Wanneer het aankomt op het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 13 jaar, geeft de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) de ouders de controle. De Federal Trade Commission, het Amerikaanse agentschap voor consumentenbescherming, ziet toe op de naleving van de COPPA-regel, waarin staat wat exploitanten van websites en onlinediensten moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen.

Als u een ouder of voogd bent die te weten komt dat zijn of haar kind ons zonder uw toestemming Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt, dient u contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens, zodat wij de door dat kind verkregen Persoonlijke Gegevens kunnen verwijderen. Indien wij vernemen dat een kind jonger dan 13 jaar ons Persoonlijke Informatie heeft verstrekt, zullen wij dergelijke informatie uit onze bestanden verwijderen.

Wij verkopen niet bewust aan kinderen jonger dan 13 jaar.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus gelieve het regelmatig door te nemen. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk van kracht worden na het plaatsen ervan op de website. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken, en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we die gebruiken en/of bekendmaken. Door de Site te blijven gebruiken nadat u op de hoogte bent gebracht van een wijziging in dit beleid of u daarvan bewust bent geworden, bevestigt u dat u dit beleid hebt gelezen en begrepen, dat u ermee instemt en dat u eraan gebonden bent.

Voorwaarden voor retourzendingen:

Om ervoor te zorgen dat de goederen in aanmerking komen voor retournering, moet je ervoor zorgen dat:

* De goederen zijn gekocht in de laatste 30 dagen

* De goederen zich bevinden in de originele verpakking

De volgende goederen kunnen niet worden geretourneerd:

* De levering van goederen die op maat gemaakt of gepersonaliseerd zijn.

* De levering van goederen die naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, bijvoorbeeld goederen die snel bederven of waarvan de vervaldatum is verstreken.

* De levering van goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retournering en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

* De levering van goederen die na levering, naar hun aard, onlosmakelijk met andere items gemengd zijn.

We behouden ons het recht voor om naar eigen mening retouren te weigeren die niet aan de bovenstaande retourvoorwaarden voldoen.

Contact

Als je vragen hehebteft over ons retour- en restitutiebeleid, neem dan via e-mail contact met ons op [email protected]

VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

Als u wilt: toegang tot, corrigeren, wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie die we over u hebben, een klacht registreren, of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact met ons op via [email protected].

® slaapadvies.be, Alle rechten voorbehouden.